DISCOVER THE AREA

See here the most beautiful sights near "de WiedenWeide"

SPORTS ACTIVITIES

CANOEING IN THE NP "WEERRIBBEN-WIEDEN"

One of the best ways to discover the "Weerribben-Wieden" is by water. Do you like exercise? Then canoeing is a wonderful way to do this. With a canoe you can paddle through all the nice narrow canals and you can enjoy the authentic villages. All kinds of routes are available; for beginners, intermediates and experts.

KANOËN IN HET NP WEERRIBBEN-WIEDEN

Een van de beste manieren om de Weerribben-Wieden te ontdekken is over water. Houd je wel van een beetje bewegen? Dan is kanoën een prachtige manier om dit te doen. Met een kano kan je door alle leuke smalle slootjes peddelen en je kan je laten verassen door de authentieke dorpjes. Er zijn allerlei routes uitgelegd; voor beginners, gevorderden en experts.

SAILING

The NP "Weerribben - Wieden" is an incredibly wetland area, perfect to discover by boat. Sail through the picturesque Giethoorn or Dwarsgracht or towards Beltschutsloot, or discover the beautiful lakes near Wanneperveen. Click on the button for an overview of boat rental companies in and around Giethoorn.

VAREN

Het NP Weerribben - Wieden is een ontzettend waterrijk gebied, perfect om te ontdekken op de boot. Vaar door het pittoreske Giethoorn of Dwarsgracht of richting Beltschutsloot, of ontdek de prachtige meren bij Wanneperveen. Klik op de knop voor een overzicht van bootverhuurders in en rond Giethoorn.

SKATING

In 2021 it was that time again, a real skating winter! And how beautiful those are in the "Weerribben-Wieden", glide over the vast lakes and skate between reed beds to one of the many beautiful villages in the area. The great thing about the "Weerribben - Wieden" is that you can really get everywhere on skates, from the Dorpsgracht in Giethoorn to the Beulaeker in Wanneperveen.

SCHAATSEN

In 2021 was het weer zo ver, een heuse schaatswinter! En wat zijn ze mooi in de Weerribben -Wieden, glijd over de uitgestrekte meren en schaats tussen rietlanden door naar een van de vele prachtige dorpjes in de omgeving. Het mooie aan de Weerribben - Wieden is dat je met je schaatsen echt overal kan komen, van de Dorpsgracht in Giethoorn tot de Beulaeker in Wanneperveen.

HIKING

Water rich, that is how the NP "Weerribben-Wieden" is often described, but this certainly does not mean that you cannot hike here. The area has no less than 550 km of continuous hiking trails. No fewer than 64 ready-made routes have been mapped out on the hiking map. Click on the button for some digital routes.

WANDELEN

Waterrijk, zo wordt het NP Weerribben-Wieden vaak beschreven, maar dit betekent zeker niet dat u hier niet kunt wandelen. Het gebied beschikt namelijk over maar liefst 550km aan aaneengesloten wandelpaden. Op de wandelkaart zijn maar liefst 64 kant en klare wandelingen uitgestippeld. Klik op de knop voor enkele digitale routes.

CYCLING & MOUNTAIN BIKING

In the NP "Weerribben-Wieden" you can not only walk and sail, cycling is also an option. There are beautiful cycling routes through the farmlands and through villages such as Blokzeil and Willemsoord. If you like a bit more of a challenge, the mountain bike routes over the Holtingerveld with the beautiful heathland or through the woods of Staphorst are exactly what you are looking for!

FIETSEN EN MOUNTAINBIKEN

In het NP Weerribben-Wieden kunt u niet alleen wandelen en varen, fietsen behoort namelijk ook tot de mogelijkheden. Er zijn prachtige fietsroutes door de landerijen en door dorpjes als Blokzeil en Willemsoord. Houdt u van wat meer uitdaging, dan zijn de mountainbikeroutes over het Holtingerveld met de prachtige heide of door de bossen van Staphorst precies wat u zoekt!

Sailing and windsurfing

Do you like sailing, but don't like a motor boat or electric "whisper" boat and do you want to be propelled by the wind? Then rent a falcon or sailing "punter" in Wanneperveen, just 8 minutes by bike from "de Wiedenweide". If you want to make it even more adventurous, you can go to Giethoorn for a windsurfing course. So there is plenty to do for the active water sports enthusiast!

ZEILEN EN WINDSURFEN

Houdt u van varen, maar vindt u een sloep of fluisterboot maar niks en wilt u voortgestuwd worden door de wind? Huur dan een valk of zeilpunter in Wanneperveen, op slechts 8 minuten fietsen van de Wiedenweide. Wilt u het nog wat avontuurlijker maken, dan kunt u in giethoorn terecht voor een cursus windsurfen. Er is dus genoeg te doen voor de actieve watersporter!

Fishing

Even if you like fishing, you have come to the right place in the "Weerribben-Wieden". There is rudd, roach, kolblei, pos and tench. The gudgeon, perch and zander also swim here and of course the carp are not to be forgotten. Click the button below for the best spots.

VISSEN

Ook als u ervan houdt om een hengeltje uit te werpen dan bent u in de Weerribben-Wieden aan het juiste adres. Zo zit er ruisvoorn, blankvoorn, kolblei, pos en zeelt. Tevens zwemt er ook de riviergrondel, baars en snoekbaars en natuurlijk zijn ook de karpers niet te vergeten. Klik voor de beste plekjes op de onderstaande knop.

CULTURE

"'T OLDE MAAT UUS"

Curious about the former life in Giethoorn? Then visit the Museum "Giethoorn 't Olde Maat Uus". On the basis of stories from Gieterse residents, all kinds of things come to the fore about the former course of events in the area. Here you can also see what a real authentic "Gieterse" farm looks like from the inside. There is also plenty to discover for children at this beautiful museum.

'T OLDE MAAT UUS

Benieuwd naar het vroegere leven in Giethoorn? Dat kan in Museum Giethoorn ‘t Olde Maat Uus. Aan de hand van verhalen van Gieterse inwoners komt vanalles naar voren over de vroegere gang van zaken in de omgeving. Je kan hier ook zien hoe een echte authentieke Gieterse boerderij er van binnen uitziet. Ook voor de kinderen is er genoeg te ontdekken bij dit prachtige museum.

"DE OUDE AARDE"

Discover the beauty of mother nature at "De Oude Aarde" in Giethoorn. The most beautiful gemstones, minerals and fossils have been collected in the museum since 1969. You will find here the largest egg in the world, the Amethyst geode from Brazil and the petrified tree trunk from America. The "Oude Aarde" is also a great experience for children, for example you can crack open beautiful gas spheres from a volcanic eruption and thus get to see the beautiful crystal inside. The children can also search for gold themselves in the ponds of the Old Earth.

DE OUDE AARDE

Ontdek de schoonheid van moeder natuur bij De Oude Aarde in Giethoorn. De mooiste edelstenen, mineralen en fossielen zijn sinds 1969 verzameld in het museum. U vindt hier o.a. het grootste ei ter wereld, de Amethist geode uit Brazilië en de versteende boomstam uit Amerika. Ook voor de kinderen is de Oude Aarde een geweldige belevenis, zo kunt u er prachtige gasbollen afkomstig uit een vulkaanuitbarsting openkraken en zo de prachtige kristallen binnenkant te zien krijgen. Ook kunnen de kinderen zelf naar goud zoeken in de vijvers van de Oude aarde.

"SLUUSPOORT"

At the "Sluuspoort" in Zwartsluis you will find shops, several exhibitions, a cozy tea garden and the tourist information center with a hypermodern multi-touch table full of information about Zwartsluis, the "IJsseldelta National Landscape" and "Weerribben Wieden" National Park. An enthusiastic group of volunteers organizes various activities in the field of exhibitions, history, art, music, lectures, workshops.

SLUUSPOORT

Bij de Sluuspoort in Zwartsluis vindt u winkels, meerdere exposities, een gezellige theetuin, en het toeristisch informatie centrum met een hypermoderne multitouch tafel boordevol informatie over Zwartsluis, Nationaal Landschap IJsseldelta en Nationaal Park Weerribben Wieden. Een enthousiaste groep vrijwilligers organiseert uiteenlopende activiteiten op het gebied van exposities, historie, kunst, muziek, lezingen, workshops.

MUSEUM "SCHOONEWELLE"

The "Schoonewelle" museum in Zwartsluis houses an enormous natural collection. The collection mainly consists of stuffed birds and the collection is still being renewed and improved. The collection is presented in a special way. The children won't be bored either, because there are treasure hunts, puzzles and a "stork's nest" to relax for a while. There is also a museum garden, where you can enjoy a cup of coffee, or visit the museum shop.

MUSEUM SCHOONEWELLE

In museum Schoonewelle in Zwartsluis is een enorme naturaliën-collectie te vinden. De collectie bestaat voornamelijk uit opgezette vogels en nog altijd wordt de collectie vernieuwd en verbeterd. De collectie wordt op een bijzondere manier gepresenteerd. Ook de kinderen hoeven zich er niet te vervelen, want er zijn speurtochten, puzzels en een "ooievaarsnest" om even lekker uit te rusten. Er is ook een museumtuin, waarin u kunt genieten van een kopje koffie, of u kunt even rondsnuffelen in de museumwinkel.

MUSEUM "DE FUNDATIE"

Museum "de Fundatie" has a large and diverse collection of visual art that can be admired in Zwolle. The collection now consists of more than 11,000 objects; the permanent collection of Museum "de Fundatie", including world-famous works by, for example, Van Gogh, Picasso and Mondriaan are at "de Fundatie" Zwolle. This museum is a little further away from the WiedenWeide, half an hour by car, but is definitely worth it.

DE FUNDATIE

In museum de Fundatie is een grote en diverse collectie beeldende kunst aanwezig die in Zwolle te bewonderen is. De collectie bestaat inmiddels uit ruim 11.000 objecten; de vaste collectie van Museum de Fundatie waaronder wereldberoemde werken van bijvoorbeeld Van Gogh, Picasso en Mondriaan zijn bij de Fundatie Zwolle. Dit museum ligt iets verder weg van de WiedenWeide, een half uurtje met de auto, maar is zeker de moeite waard.

FAMILY ACTIVITIES

THE "DRENTSE COW"

In Ruinerwold, a fifteen minute drive from the "WiedenWeide", you will find the "De Drentse Koe" Play and Ice Farm. "De Drentse Koe" is an outdoor and indoor playground with a 'farm theme'. Children can play and experience the real farm feeling. Driving around on a tractor, petting animals, jumping and climbing in the large playground or a game of farmer's billiards. There is also a restaurant at "De Drentse Koe".

DE DRENTSE KOE

In Ruinerwold, op een kwartier rijden van de WiedenWeide staat Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe. De Drentse Koe is een buiten- en binnenspeeltuin met een ‘boerderijthema’. Kinderen kunnen er heerlijk spelen en het echte boerengevoel ervaren. Rondrijden op een trekkertje, dieren aaien, springen en klimmen in de grote speeltuin of een potje boerenbiljarten. Er is ook een restaurant aanwezig bij de Drentse koe.

TEA HOUSE "'T HUNEBED"

Tea House "'t Hunebed" is a restaurant in Havelte, near the Holtingerveld, where the famous dolmens can be found. You can enjoy beautiful hikes and the children love the dolmens. After walking you can go to the Tea House, with a beautiful large garden full of playground equipment for the children.

THEEHUIS 'T HUNEBED

Theehuis 't Hunebed is een restaurant in Havelte, vlakbij het holtingerveld, waar de bekende hunebedden te vinden zijn. U kunt er prachtig wandelen en de kinderen vinden de hunebedden geweldig. Na het wandelen kunt u dan terecht bij het Theehuis, met een prachtige grote tuin vol met speeltoestellen en springkussens voor de kinderen.

CLIMBING FOREST "AVONTUURLIJK PAASLOO"

Climbing forest "Avontuurlijk Paasloo" is 25 minutes by car from the "WiedenWeide". The perfect place for an adventurous day out. There are several courses with increasing difficulty. All the way up to 9 meters above the ground.

KLIMBOS AVONTUURLIJK PAASLOO

Op 25 minuten met de auto vanaf de WiedenWeide ligt Klimbos Avontuurlijk Paasloo, de perfecte plek voor een avontuurlijk dagje uit. Je hebt er verschillende parcoursen die in moeilijkheidsgraad oplopen. Zo klim je tot maarliefst 9 meter boven de grond.

HEUVELTJESBOSBAD BALKBRUG

The "Heuveltjesbosbad" is a beautiful outdoor swimming complex in Balkbrug located in the Reestdal. Due to the favorable location between the trees, it only requires a little sun to make it a nice place to lay on the grass near the pools. The "Heuveltjesbosbad" was proclaimed the “Most beautiful outdoor pool in the Netherlands” in 2013 and 2015. The complex consists of 3 heated pools and there is an abundance of play equipment available. You can also get food or drinks in the kiosk.

HEUVELTJESBOSBAD BALKBRUG

Het heuveltjesbosbad is een prachtig buitenzwemcomplex in Balkbrug gelegen in het Reestdal. Door de gunstige ligging tussen de bomen, is het bij een beetje zon al goed vertoeven op het zwembad. Het Heuveltjesbosbad is in 2013 en 2015 uitgeroepen tot het “Mooiste openluchtbad van Nederland”. Het complex bestaat uit 3 verwarmde baden en er zijn veel speeltoestellen aanwezig, ook is er de mogelijkheid om wat eten of drinken te halen in de kiosk.

CONTACT US

If you still have any questions about the WiedenWeide area, please feel free to contact us.

Call us

Feel free to call us for further information

Send us an Email

We try to respond within a day

Come by to talk to us

You are always welcome to come by!